Een koesterster voor de kloostertuin?

Stem mee!

van 24 tot 31 maart 2014

klik hier en stem 


Koestersoorten provincie Vlaams-Brabant

Voor het vierde jaar op rij reikte de provincie Vlaams-Brabant haar koestersterren uit. De prijs beloont koesterprojecten, die een voorbeeld zijn voor andere gemeenten, verenigingen of scholen.  In de categorie 'Communicatie, sensibilisatie en educatie' nomineerde een vakjury de 3 beste projecten. 

Zo werd ook het project van de Kloostertuin in Herne genomineerd!

De herinrichting van de tuin van het oude Dominicanessenklooster in Herne is een sterk staaltje van samenwerking en inspraak. 
Bij aanvang van het project kwamen vertegenwoordigers van o.a. het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, de cultuurraad, de Landelijke Gilde, de heemkundige kring, omwonenden en het gemeentebestuur samen om na te denken over de invulling van de site. 
Het Regionaal Landschap stond in voor het ontwerp en zorgde voor de trajectbegeleiding bij de aanvraag van de provinciale subsidie. 
De provincie Vlaams-Brabant gaf een stevig duwtje in de rug en samen met de mensen van Pronatura (sociale tewerkstelling) werd de tuin aangelegd. 

Er is een bijen- en vlinderhoek voorzien, hagen en houtkanten worden aangeplant, een hoogstamboomgaard, knotbomen, een wensboom, een geboortedreef, een kleinfruittuin met plukwanden, een insectenhotel, een zodenbank, een takkenril en zo meer.

Na de eerste moestuincursus in 2011 groeide het idee om mensen actiever te betrekken bij het ontwerp. Om iedereen de kans te geven om de schoonheid en de rust van deze plek te ontdekken werd Café Courgette opgericht.

In dit café staat ontmoeting, uitwisseling van kennis en gezelligheid centraal. 

Elke zaterdag komen mensen van alle leeftijden samen om te tuinieren in de kloostertuin. Kinderen ravotten naar hartelust, volwassenen tanken bij en genieten van een aangename babbel tijdens het schoffelen. 

Velt

Een lesgever van Velt (afdeling Groot-Gooik) geeft wekelijks tips. Met deze moestuinwerkgroep wordt de passie van ecologisch tuinieren doorgegeven. Mensen kunnen op een heel laagdrempelige manier (vandaar ook het woord Café) proeven van creatieve ecologische tuinoplossingen. 

Biodiversiteit

Kleine ingrepen die toch heel veel kunnen betekenen voor een aantal dier- en plantensoorten. Zo wordt naast de sociale meerwaarde ook een ecologische meerwaarde gecreëerd zodat er ook gewerkt wordt aan de biodiversiteit van onze omgeving. 

Mede dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting, Velt en de gemeente Herne creëert Café Courgette een krachtige dynamiek in de kloostertuin. Met dit project wordt bewezen dat dankzij het enthousiasme en de inzet van verschillende partners zowel mens als natuur welvaren bij een bezielde samenwerking.Steun het project door je stem uit te brengen op deze website: www.vlaamsbrabant.be/koesterster-hv


Plantenruilbeurs en start moestuinseizoen - 12 april 2014
Geen opmerkingen:

Een reactie posten