Een ster op de taart. Kloostertuin wordt koestertuin.

http://www.editiepajot.com/regios/13/articles/37346


'Café Courgette' mocht donderdag uit handen van de gedeputeerde Luc Robijns de koesterster voor de categorie 'Communicatie, sensibilisatie en educatie' in ontvangst nemen. Een koesterster is de ‘Oscar’ van het biodiversiteitsproject ‘koesterburen’ van de provincie Vlaams-Brabant.

Het is een ster die iedere inwoner van Vlaams-Brabant wil aanmoedigen om verder te werken aan biodiversiteit.
De partners van het biodiversiteitsproject ‘Je hebt meer buren dan je denkt’ konden hun acties van het afgelopen jaar indienen als voorbeeldprojecten. In Halle-Vilvoorde werden 20 projecten ingediend voor de koestersterren en 16 voor de Gulden Bie.
 De vakjury selecteerde per arrondissement en per koesterstercategorie de drie beste projecten. Het publiek kon daarna online stemmen om de beste projecten van 2013 te kiezen. Door een korte en stevige promotiecampagne slaagden wij erin om het meeste aantal stemmen in de wacht te slepen.

Aangezien de herinrichting van de tuin van het oude Dominicanessenklooster in Herne een verhaal is van vele partners kan deze ster als een erkenning voor alle sterren van de kloostertuin gezien worden.
De herinrichting en de dynamiek die groeit in de tuin in Herne steunt op een basis van samenwerking en inspraak.

Bij aanvang van het project kwamen vertegenwoordigers van o.a. het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, de cultuurraad, de Landelijke Gilde, de heemkundige kring, omwonenden en het gemeentebestuur samen om na te denken over de invulling van de site. 
Het Regionaal Landschap stond in voor het ontwerp en zorgde voor de trajectbegeleiding bij de aanvraag van de provinciale subsidie. 
De provincie Vlaams-Brabant gaf een stevig duwtje in de rug en samen met de mensen van Pronatura (sociale tewerkstelling) werd de tuin aangelegd. 

Na de eerste moestuincursus die de gemeente in 2011 organiseerde groeide het idee om mensen actiever te betrekken bij het ontwerp. Om iedereen de kans te geven om de schoonheid en de rust van deze plek te ontdekken werd Café Courgette opgericht. Dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting, Velt en de gemeente Herne creëert Café Courgette een krachtige dynamiek in de kloostertuin.
Er is constant leven in de brouwerij. Soms lijkt de tuin op een echte bijenkorf.
We proberen zoveel mogelijk lokale verenigingen te betrekken bij de herinrichting van de tuin. Het is ongelooflijk als je ziet welke kracht en beweging ontstaat als je mensen met dezelfde passie bijeenbrengt. Met dit project wordt bewezen dat met het enthousiasme en de inzet van gebundelde krachten verbluffende resultaten kunnen worden bereikt.
Het verhaal van de kloostertuin is absoluut nog niet af.


                                                         foto: RL P&Z

                                                         foto: RL P&Z


                           foto: Godelieve DeschuyffeleerGeen opmerkingen:

Een reactie posten